Porady radcy prawnego

kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka teoretycznie

Jak napisał jeden z historyków prawa: „Justynian świadomie przypomniał sobie złotą erę prawa rzymskiego i starał się przywrócić ją na najwyższy poziom, jaki osiągnęła trzy wieki wcześniej”. Kodeks Justyński obowiązywał na wschodzie aż do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego. Tymczasem Europa Zachodnia polegała na połączeniu kodeksu teodoazjańskiego i germańskiego prawa zwyczajowego do czasu ponownego odkrycia kodeksu Justyniana
kancelaria prawnicza

Naukowe podejście do prawa podstawy

Około 1900 roku Max Weber określił swoje „naukowe” podejście do prawa, identyfikując „racjonalną formę prawną” jako rodzaj dominacji, której nie można przypisać osobistemu autorytetowi, lecz autorytetowi abstrakcyjnych norm. Formalną racjonalizację prawną określił mianem kluczowej cechy prawa spójnego i obliczalnego, które było warunkiem koniecznym dla współczesnych przemian politycznych i nowoczesnego państwa biurokratycznego.
usługi prawnicze

Usługi prawnicze w systemie prawnym

W ramach tego systemu dominującą rolę w stanowieniu prawa przejęła skoncentrowana i elitarna grupa sędziów, a w porównaniu z jej europejskimi odpowiednikami angielskie sądownictwo stało się wysoce scentralizowane. Na przykład w 1297 r. w najwyższym sądzie we Francji zasiadało pięćdziesięciu jeden sędziów, natomiast w angielskim sądzie pism procesowych zasiadało pięciu sędziów.
TOP